city-scape.jpg

SharePoint 2016 Hybrid Features

SharePoint 2016 Hybrid Features

برنامه ریزی،آماده سازی وپیکربندی SharePoint 2016 Hybrid Features شامل Hybrid Site،One Drive for Business وCloud Hybrid Search میباشد.

1-Overview

Microsoft  قصددارد که استفاده مشتریان را ازسوی SharePoint installations به سوی cloud using Office 365 سوق دهد.

این رویکرد on-premise installation رابا  Office 365 ادغام کرده و دو نوع شرکت را هدف قرارمیدهد :

  • شرکت هایی که فقط دارای on-premise SharePoint 2016 installationمیباشند

اغلب شرکت ها نسبت به امنیت،اجرا،تاخیر وصلاحیت قانونی مرتبط با داده ها نگران هستند.دراین مورد،یکپارچگی امکان پذیرش یا تست را فراهم می آورد.

  • شرکت هایی که دارای هردومورد میباشد،an on-premise installation و  Office 365

به صورت پیش فرض هیچ ادغامی بین دومحیط صورت نمیگیرد اما Hybrid features هردومحیط را به یکدیگر متصل میکنند تا امکان ” تجربه کاربری یکپارچه بیشتر ” را فراهم آورد.

در ادامه نشان خواهیم داد که چگونه یکپارچه کار می کنند، چه نیازمندی هایی باید برآورده شود و چگونه «یک تجربه کاربری یکپارچه» را شامل می شود

SharePoint 2016 hybrid features را میتوان به سه موضوع تقسیم کرد :

1- سایت های تلفیقی و پروفایل های کاربری از هر دو محیط  در Office 365

2- بارگیری ذخیره سازی شخصی کاربر به cloud (ابر)

3- نتایج جستجوی تلفیقی از هر دو محیط در Office 365

همانطور که می بینید داده های شما در یک جهت جریان می گیرند: از نصب پیش فرض به سوی ابر.

شما قادر خواهید بود که به اطلاعات تلفیقی خود از هر دو محیط on-premise installation و همچنین Office 365 دسترسی پیدا کنید اما این ازاطلاعات در ابر ذخیره شده اند و هم چنین شما می توانید به 365 office با استفاده از هر دستگاه دسترسی داشته باشید.

Packages (بسته ها)

اگرشما میخواهید از  site following و پروفایل های کاربر استفاده کنید ویا میخواهید یک ذخیره سازی شخصی کاربر را به ابر بفرستید، میتوانید از بین 2 بسته زیر1مورد را انتخاب کنید :

  • Hybrid One Drive برای کسب وکار شامل پروفایل ها و One Drive برای کسب وکار ها

  • Hybrid sites features شامل Site following ،پروفایل ها، One Drive for Businessوبرنامه Extensible launcher

Audiences (مخاطبان)

شما میتوانید hybrid features را به یک مخاطب شیرپوینت محدودکنید بنابراین افرادی که در مخاطبین نیستند میتوانید با on-premise کار کنند.

1-1 Hybrid Sites

Hybrid Sites  بر روی یک تجربه کاربری بهتر تمرکز می کنند. به جای نگهداری دو مجموعه جداگانه برای سایت هایی که کاربر دنبال میکند و پروفایل های کاربر، Hybrid Sites این امکانات زیر را فراهم می آورد :

  • ذخیره سایت هایی که از SharePoint 2016 و Office 365 دنبال می کنید در یک لیست در ابر و دسترسی به این لیست از هر دو محیط .

  • ذخیره و دسترسی به اطلاعات پروفایل کاربر در یک نمایه تنها در ابر.

1-1-1 Hybrid Site Following

اگر شما گزینه My Sites را در  SharePoint 2016 فعال کرده باشید دارای یک لیست میشوید که تمامی سایت هایی را که دنبال میکنید ذخیره میکند و اگر از Office 365 استفاده میکنید دارای لیست دومی هم میشوید.

اگر شما Hybrid Sites را فعال کنید :

1- اگر شما یک سایت را در SharePoint 2016 دنبال کنید این سایت در لیست سایت های دنبال شده در SharePoint 2016 وOffice 365 افزوده میشود.

2- اگر شما روی لینک سایت کلیک کنید به سمت لیست سایت ها در Office 365 هدایت میشوید.

3- سایت های دنبال شده در Office 365 در لیست سایت های دنبال شده در  SharePoint 2016 ذخیره نمیشوند.

Limitations (محدودیت ها)

1- سایت های دنبال شده در  Office 365 درلیست سایت های دنبال شده در SharePoint 2016 ذخیره نمیشوند.

2- پس از فعال شدن ویژگی در سایت های دنبال شده،از SharePoint 2016 به office 365

مهاجرت نمی کنید. لیست در Office 365 باقی می ماند و شما باید مجددا از یک سایت در SharePoint 2016 پیروی کنید تا به لیست office 365 اضافه شود.

3- News feed،اسناد دنبال شده و افراد دنبال شده در Hybrid Sites وجود ندارند.

Hybrid Profiles 2-1-1

کاربران در پروفایل  SharePoint 2016 وOffice 365 پروفایل های گوناگون دارند بنابراین باید قادرباشند دو پروفایل را همگام سازی و یا به روز رسانی کنند.

How it works

اگر شما Hybrid Sites  فعال کنید :

 1- پروفایل کاربری کاربران به Office 365 هدایت می شود اگر بر روی نام کاربری آن ها در SharePoint 2016 کلیک کنید(حتی اگر   ازقبل Office 365 استفاده نکنید)

 2- پروفایل های کاربری در office 365 با داده های موجود در Active Directory  شما ذخیره می شوند.

 3- کاربران office 365 پروفایل های کاربری را در Office 365 مشاهده می کنند.

Limitations (محدودیت ها)

اگر پروفایل کاربر در Office 365 به روزشده باشد درActive Directory  نوشته نشده است و به همین دلیل به SharePoint 2016 وارد نشده است. مایکروسافت گزینه Back back کاربر را از Office 365 به Active Directory خود کشید. ممکن است بعدا اضافه شود اگر این ویژگی حالت پیش نمایش را ترک کند.

1-2 Hybrid One Drive for Business

One Drive for Business به کاربران این امکان را میدهد برای ذخیره واشتراک اسناد از یک کتابخانه شخصی استفاده کنند. کاربران به دلیل داشتن   SharePoint 2016 و Office 365 دونوع کتابخانه دارند.

Hybrid One Drive  امکان همگام سازی فایل ها از کامپیوتر شخصیتان با  Office 365 واشتراک ان ها با سایرموارد را فراهم می آورد وشما می توانید از طریق هر دستگاه از طریق Office 365  به فایل ها دسترسی پیدا کند.

How it works

اگرشما  One Drive for Business فعال سازی کنید :

 1- اگر شما One Drive را در SharePoint 2016 انتخاب کنید به سمت  One Drive در Office 365 هدایت میشوید.

 2- شما نیاز به مهاجرت دارید برای محتوای کاربران خود درOffice 365

Limitations(محدودیت ها)

 1- شما نیاز به مهاجرت دارید برای محتوای کاربران خود در  Office 365

 2- در Office 365 زمانی که شخصی سندی را در SharePoint 2016 با شما به اشتراک می گذارد، پیامی نخواهید دید.

Advantage

شما می توانید ذخیره سازی را به همان صورت که نیاز دارید اضافه کنید و لازم نیست که بر روی on-premise قرار دهید.

Cloud Hybrid Search 3-1

جستجوی Hybrid اجازه می دهد تا کاربران یک شناسه ای را در ابر جستجو کنند که حاوی اطلاعات خالی از SharePoint 2016 و Office 365 باشد.

How it works

اگرشما cloud hybrid search فعال سازی کنید :

  1- برنامه سرویس Cloud Search بر اساس محتوای پیش فرض نمایش داده می شود و آن را از سرور به Office 365 برای     رمزگذاری میفرستد

  2- کاربران درoffice 365

می توانند یک شاخص ابری شامل داده ها از SharePoint 2016 و Office 365 را جستجو کنند.

  3- کاربر در Share Point 2016

می تواند از یک شاخص ابری مشابه با جمله داده ها از SharePoint 2016 و Office 365 استفاده کند.

  4- اگر یک کاربر در Office 365 یک پیوند به نتیجه جستجو ذخیره شده در SharePoint 2016 را باز کند، کاربر باید به جایی که محتوا ذخیره شده است وارد شود یااینکه نیاز به VPN/ Reverse Proxy

Advantages

  1- شامل نتایج جستجوی یکپارچه، رتبه بندی جستجو و رقیبان میباشد.

 2- کاربران فقط محتوایی را که دسترسی دارند مشاهده می کنند (نیاز به همگام سازی اسناد on-premise/office 365  نمی باشد).

 3- در محتوای on-premise در SharePoint 2016 ایمن باقی می ماند.

 4- جدیدترین تجربه جستجو را با Office 365 بدون ارتقاء شیرپوینت 2016 دریافت کنید.

Compliance

مهم است که بدانید گاهی اوقات شما مجاز به ذخیره اطلاعات حساس در ابر نیستید (به عنوان مثال داده های بیمار) اگرچه اسناد و محتویات خالی شده در on-premise باقی میمانند.

2- concepts

شما می توانید از محیط های SharePoint 2016 و Office 365 به روش های مختلف استفاده کنید.البته، شما می توانید آنها را بدون هماهنگ سازی کاربران و محتوای جداگانه نگه دارید. اما این دلیل آن نیست که شما در حال خواندن این مطالب هستید.

به عنوان یک کاربرشما اسان ترین راه ممکن را میخواهید :

 1- شما نمی خواهید با حساب های مختلف و کلمات عبور متفاوت تردید داشته باشید.

 2- شما می خواهید یک پروفایل به روز در SharePoint 2016 و در Office 365 داشته باشید.

 3- شما نمی خواهید محیط را تغییر دهید زیرا یکی از چیزهایی است که شما نیاز دارید و دیگری نیستید.

به عنوان یک مدیر، شما نیز نیاز دارید :

 1- شما باید اطمینان حاصل کنید که کاربران به همان اندازه به عنوان پیش فرض دارای مجوز مشابه در ابر هستند.

 2- اعطای یا حذف مجوز ها باید با یک فرآیند (اگر شما کاربران را در گروه های AD و گروه های AD در گروه های شیرپوینت قرار دهید) منتشر می شود.

 3- یک هویت هماهنگ، چیزهایی را برای شما و کاربران شما انجام خواهد داد.