پژواک فناوری پویا

ارائه دهنده راهکارها و خدمات در حوزه مایکروسافت

مایکروسافت شیرپوینت

با امکانات فارسی
پورتال‌های یکپارچه
Microsoft SharePoint
فناوری برتر مایکروسافت

شیرپوینت, پپیشرفته ترین و کاملترین فـنـاوری بـرتـر مـایــکـروسـافـت را تجربه کنید. پورتال‌هایی با بهترین امکانات ویژه سازمان های کوچک تا بزرگ.

فناوری برتر مایکروسافت
پورتال های پیاده سازی شده با شیرپوینت

با بهترین امکانات ویژه سازمان های کوچک تا بزرگ

کاملترین پورتال های سازمانی فـنـاوری بـرتـر مـایــکـروسـافـت مبتنی بر شیرپوینت

SharePoint Designer

ابزاری برای طراحی و مدیریت فرایندها در شیرپوینت با استفاده از این ابزار به راحتی و بدون کدنویسی پیچیده ترین فرآیندهای کاری را در شرپوینت خلق کنید

ShareGate

با ابزار بروز رسانی و مدیریت شیرگیت به آسانی و در سریعترین زمان شیرپوینت سازمانتان را به صورت مستقیم به نسخه های جدیدتر ارتقاء دهید.

0
سال تجربه تخصصی
0
پیاده سازی پلتفرم شیرپوینت
0
فرآیند کسب و کار

مقالات

مقالات پیفاپکو را میتوانید از اینجا مشاهده کنید.

خبرنامه

خبرهای جدید تکنولوژی و مایکروسافت را با ما دنبال کنید

آموزش

اطلاعات بیشتر در رابطه با دوره ها و کلاس های شیرپوینت و برگزاری توسط تیم متخصص پیفاپکو