سیستم های سفارشی

شرکت پیفاپکو، خدمات متنوع توسعه سیستم ها و سامانه های سفارشی مبتنی بر پلتفرم شیرپوینت را به شرکت ها و سازمان ها ارائه می دهد. خدمات توسعه و برنامه نویسی ما طیف وسیعی از ابزارها و سیستم های مبتنی بر شیرپوینت از یک ماژول یا وب پارت ساده تا یک سامانه کامل را در بر می گیرد.

ما هیچ گونه محدودیتی برای توسعه بر روی پلتفرم شیرپوینت نداریم و با بیش از ۱۰ سال تجریه متخصصین خود به همه نیازهای سازمان شما در این حوزه پاسخ خواهیم داد. روند توسعه و تولید در واحد تحقیق و توسعه پرشیا گستر براساس استانداردهای MOF و MSF مایکروسافت و همچنین مبتنی بر متدلوژی های چابک و سریع از قبیل Agile و اسکرام و بر روی چهارچوب توسعه تیمی TFS مایکروسافت صورت می گیرد.

سامانه های توسعه یافته توسط تیم تولید ما بر مبنای آخرین توصیه های مایکروسافت در چهارچوب شرپوینت SharePoint Framework و به صورت Hosted Provider App برای استفاده در شرپوینت آنلاین، آفیس ۳۶۵ و شرپوینت سازمانی طراحی و پیاده سازی می شوند.

جزئیات برخی از مراحل اصلی از طراحی تا تولید در زیر آورده شده است :

تجزیه و تحلیل : متخصصین ما جهت درک کامل و درست نیازهای تجاری و توسعه سیستم مشتریان، به طور مستقیم با آنها تعامل دارند تا این اطمینان حاصل شود که راهکار سفارشی مورد نظر ما نیازهای آن سازمان را بطور کامل برآورده می سازد.

مدیریت پروژه : ما طرح ریزی، هماهنگی و اجرای پروژه های مشتریان خود را از آغاز تا تکمیل آنها مدیریت می کنیم. در پیفاپکو، ارتباط و تعامل متقابل با مشتریان، یک امر مهم و کلیدی محسوب می شود.

طراحی : ما راهکارهای مبتنی بر شیرپوینت را براساس مدل best practice و همچنین الگوهای طراحی و منطبق بر استانداردهای ماکروسافت تولید و به سازمان ها ارائه میکنیم. راهکارهای ارائه شده توسط ما قابل توسعه و قابل ارتقا بوده و نرخ بازگشت سرمایه سازمان شما را به حداکثر می رساند.

برنامه نویسی و توسعه : تیم توسعه ما از متخصصین و کارشناسانی تشکیل شده است که بخوبی با نحوه ساخت نرم افزار آشنایی دارند. ما می توانیم با راهکارهای مبتنی بر زیرساخت شیرپوینت، وب سرویس های سفارشی، Windows Workflow Foundation مبتنی بر شیرپوینت، Windows Communication Foundation، SQL Server، ابزارهای هوش تجاری و… سیستم‌های مورد نیاز شما را بر روی پلتفرم شیرپوینت توسعه دهیم.

یکپارپگی سیستم ها : ما در ایجاد یکپارچگی بین نرم افزارها و application های مختلف سازمان و شیرپوینت تخصص داریم. این برنامه ها میتوانند بر روی پلتفرم های غیر شیرپوینتی از قبیل .NET ، PHP و … باشند.

آموزش : ما به کارکنان IT سازمان شما مطابق با نیازشان آموزش می دهیم و پشتیبانی راهکارهای ارائه شده را نیز به عهده می گیریم.

آموزش : ما به کارکنان IT سازمان شما مطابق با نیازشان آموزش می دهیم و پشتیبانی راهکارهای ارائه شده را نیز به عهده می گیریم.

طراحی و تولید سیستم های سفارشی مبتنی بر MVC.NET

مکانیزاسیون فرآیندهای سازمانی مبتنی بر پلتفرم شیرپوینت