راهکارهای مبتنی بر شیرپوینت

نام جدید میزاریم

P. HSE

نرم‌افزار مدیریت اسناد (Document Management System یا DMS)

کلیه مسائل مربوط به بهداشت کار، صنعتی و محیط، ایمنی و محیط زیست HSE نامیده می‌شود. سیستم مدیریت HSE یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد ایمنی بهداشت محیط زیست، در همه برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی یا تشکیلات سازمانی بوده است. ایمنی و بهداشت از سال 1885 با هم مطرح شده اند. هر جا که ایمنی مطرح شده است سخن از بهداشت و محیط نیز به میان آمده است. مباحث ایمنی بعد از انقلاب صنعتی به دلایل افزایش آمار مرگ کارگران، و همچنین به دلیل شرایط و سنگینی کار درمعادن زغال سنگ و افزایش بیماری های ناشی از کار در میان کارگران بحث بهداشت نیز مطرح گردید.

HSE حرف اول کلمات Health (بهداشت) و Safety (ایمنی) و Environment (محیط زیست) بوده. با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک در راستای توسعه پایدار و کرامت انسان، بطور یکپارچه و با همگرایی و چیدمان هم افزای نیروهای انسانی و امکانات و تجهیزات و با استفاده از سیستم آموزش کارآمد، ممیزیهای دوره ای، ارزیابی، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان و همکاران سازمان، تجهیزات و تأسیسات و به صفر رساندن حوادث و آسیب های ناشی از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طریق اعمال راهکارهای کنترلی مدیریتی، مهندسی و اجرایی در کلیه سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت می گردد.

در واقع سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE) بخشی از سیستم مدیریت کل جاری در یک سازمان است و همانند سایر سیستم های مدیریتی از چرخه دمینگ پیروی می کند.

استقرارسیستم مدیریت ایمنی بهداشت محیط زیست (HSE) در سازمان ها، شرکت ها و صنایع کوچک و بزرگ در جهان همواره بر اساس یکسری خطوط راهنما انجام گرفته که معمولاً، از ساختار مشابهی برخوردارند. در دنیای پر رقابت امروز بسیاری از شرکت ها پی برده اند باید مدیریت HSE را جزء جدایی ناپذیر و ضروری سازمان خود قرار داده و به آن ها همانقدر اهمیت و بها دهند که به دیگر مدیریت های سازمان ها می دهند.

هدف نهایی در سیستم مدیریت ایمنی بهداشت محیط زیست (HSE) محافظت از افراد جامعه، اموال و محیط زیست می باشد. پیشگیری از بروز صدمات و حوادث بهداشتی، ایمنی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و افزایش بهره وری با در نظر گرفتن سلامت و ایمنی کارکنان ، مشتریان ، پیمانکاران و دیگر افراد مستلزم وجود ساختار سیستم مدیریت HSE است.

امروزه سازمان ها تلاش می کنند مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست یک سیستم مناسب در جهت حفظ و ارتقاء محیط کار سالم بدون هیچگونه حادثه آسیب و الودگی ایجاد کنند. سیستم مدیریت HSE در واقع یک سیستم ادغام یافته و یکپارچه است که کلیه منابع انسانی و تجهیزاتی و مالی در حمایت از یکدیگر برای تامین سلامت و محیطی عاری از هرگونه حادثه و اسیب بکار گرفته میشوند.

HSE

مهمترین عناصر سازنده یک سیستم HSE عبارتند از :

ارزیابی و مدیریت ریسک

سازماندهی، منابع و مستند سازی

خط مشی و اهداف استراتژیک

رهبری و تعهد

ممیزی و بازنگری

اجرا، ثبت و پایش

طرح ریزی

مزایای به کارگیری سیستم مدیریت ایمنی بهداشت محیط زیست (HSE)

  • کاهش آسیب های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث
  • شناخت کافی عوامل بالقوه آسیب رسان در محیط کار
  • ایجاد آمادگی های لازم جهت برخورد با شرایط اضطراری
  • ایجاد زمینه مناسب برای استفاده توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت مدیریت  HSE
  • افزایش میزان آگاهی و اطلاع کارکنان
  • فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر
  • امکان خود ارزیابی سازمان برای تطبیق با یک سیستم مدیریت  HSE
  • ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان
  • اطمینان از اعمال و رعایت قوانین مرتبط موجود
  • هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست.
HSE