راهکارهای مبتنی بر شیرپوینت

سیستم مدیریت نظرسنجی و ارزشیابی سازمان

P. SUR

سیستم مدیریت نظرسنجی و ارزشیابی سازمان(SUR)

سیستم نظرسنجی و ارزشیابی سازمانی با نگاهی علمی به مسائل، امکان ارزیابی های متمرکز و دقیق را برای مدیران سازمان فراهم می آورد. سیستم مدیریت نظر سنجی و ارزیابی به منظور برقراری ارتباط بی واسطه با مراجعه کنندگان به سازمان ها در سراسر کشور طراحی و پیاده سازی گردیده است. همچنین با برخورداری از گزارش های متنوع سازمانی موجود و امکان افزودن گزارش های خاص دیده نشده در نرم افزار ابزاری قدرتمند در دست مدیران ارشد و میانی سازمان خواهد بود. سنجش وارزیابی مستمر نیازها ، باعث ارتقاء سطح کیفی خدمات در میان مدت و دراز مدت خواهد شد. نتیجه ی این عمل چیزی جز موفقیت روزافزون سازمان نخواهد بود.هزینه های زیاد نظرسنجی باعث می گردد که سرویس دهندگان از بازخورد نظر مشتریان بی اطلاع مانده و برنامه ریزی سازمان ها عموما بدون لحاظ نمودن این فاکتور صورت می پذیرد.

سیستم مدیریت نظر سنجی  و ارزیابی به منظور برقراری ارتباط بی واسطه با مراجعه کنندگان به سازمان ها در سراسر کشور طراحی و پیاده سازی گردیده است . سیستم به صورت متمرکز پرسش ها و نظرسنجی های طراحی شده را به طرق مختلف توزیع مینماید.  نظرات مخاطبان و مشتریان سازمان ها را ثبت و ضبط کرده و از طریق گزارشات  و آمارها مدیران و تصمیم گیرندگان را مطلع می سازد. 

مزایای سیستم مدیریت نظرسنجی و ارزشیابی سازمان

  • به کارکنان نشان می‌دهد که ایده‌ها و دیدگاه‌های آن‌ها اهمیت دارد و سازمان برای بهبود محیط کاری و تجربه کارکنان اقدام می‌کند.

  • نظرسنجی کارکنان و اجرای انواع ارزیابی‌های عملکرد دوره‌ای، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران، سیاست‌ها، فناوری‌ها و رویه‌های شرکت را مشخص می‌کند. و می‌تواند منجر به بهبود عملیاتی، کاهش هزینه‌ها و رضایت شغلی کارکنان شود.

  • نگهداشت کارکنان بهبود می‌یابد و هزینه‌های جذب و جایگزینی کارکنان کاهش می‌یابد.‌

  • موانع و پیشران‌های تحقق تجربه مطلوب برای مشتری از نگاه منابع انسانی شناسایی خواهد شد. به کمک نظرسنجی کارکنان به راحتی می‌توان از آن‌ها خواست راهکارهایی برای بهبود رویه‌ها و فرایندهای کاری پیشنهاد دهند.‌