city-scape.jpg

پیاده سازی Blob Storage در شیرپوینت

Blob Storage در شیرپوینت به معنای استفاده از سرویس ذخیره‌سازی Blob Storage در Microsoft Azure برای ذخیره‌سازی فایل‌ها و اطلاعات است. با استفاده از Blob Storage، فایل‌ها و اشیاء دیگری که در شیرپوینت ذخیره می‌شوند، به صورت بلوک‌های بزرگ (بلوب) ذخیره می‌شوند. این نوع ذخیره‌سازی به شیرپوینت اجازه می‌دهد تا با فایل‌های بزرگ و حجیم به خوبی سازگار باشد و امکان مدیریت و دسترسی به آنها را فراهم کند. این رویکرد همچنین به شیرپوینت اجازه می‌دهد تا از ویژگی‌های پیشرفته‌تری مانند توانایی پشتیبانی از تشکیل شبکه‌های CDN (Content Delivery Network) برای افزایش سرعت دسترسی به فایل‌ها بهره ببرد.