مدیریت هوشمند خدمات فناوری اطلاعات

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.
مدیریت هوشمند خدمات فناوری اطلاعات دانشی است که به موجب آن تمام منابع مربوط به فناوری اطلاعات با توجه به اولویت‌ها و نیازهای سازمان اداره می‌شود. ITIL یکی از ارکان فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر اساس چارچوب ها و استانداردهای بین المللی است ونگاهی نوین برای بهبود ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات می باشد که امروزه از سوی سازمان‌های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) مجموعه‌ای از تفکرات و تکنیک ها برای مدیریت زیرساخت های فناوری اطلاعات، پیاده سازی و استفاده از آنهاست.پیاده سازی استاندارد ITIL در درون سازمان به وسیله نرم افزار مدیریت Service Desk صورت می‌گیرد و  این  Service Desk یک نقطه مابین فراهم کننده سرویس (ارائه کننده خدمات) و کارمند یا کاربر می باشد. پیاده سازی استاندارد ITIL در درون سازمان به وسیله نرم افزار مدیریت  Service Desk صورت می‌گیرد و  این  Service Desk یک نقطه مابین فراهم کننده سرویس (ارائه کننده خدمات) و کارمند یا کاربر می باشد.

بهبود وضع موجود و ارتقاء سطح سرویس دهی و شفاف سازی روال‌های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

بهینه سازی استفاده از منابع IT ، مالی ، نیروی انسانی، دانش فنی و ...

قابلیت اندازه گیری و سنجش و حسابرسی کیفیت خدمات به صورت مدون

بهبود کیفیت در برنامه ریزی ها ، فرهنگ استفاده از خدمات و برقراری نظم در امور

افزایش قابلیت گزارشگیری از فعالیت‌های انجام شده توسط کارشناسان فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد آن‌ها

متمرکز شدن پاسخگویی به درخواستهای کاربران و ایجاد هماهنگی بیشتر بین تیم‌های مختلف فناوری اطلاعات و کارکنان و پیمانکاران و …

ارزیابی و سنجش اثر بخشی فناوری اطلاعات و همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار شرکت

برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

حفظ اثر بخشی ، کارائی ، محرمانگی ، تمامیت ، دسترس پذیری و انطباق اطلاعات

ارتقاء دانش و آگاهی فناوری اطلاعات و امنیت کارکنان شرکت

بهبود امنیت اطلاعات به طور پیوسته در طول زمان

مدیریت یکپارچه تغییرات فناوری اطلاعات

درخواست پشتیبانی توسط کاربران(ثبت اطلاعات کاربری و پشتیبانی)

مشاهده میزان پیشرفت انجام درخواست در هر مرحله

نمایش درخواست ها به تفکیک

پاسخ درخواست ها توسط کارشناسان و ارسال نتیجه به کاربر

تایید پاسخ ها توسط مدیر Help Desk در صورت لزوم

قابلیت قفل کردن پست ها

قابلیت افزودن، ویرایش و مدیریت شاخه‌های مختلف

عدم نیاز به مراجعه حضوری کاربر

افزایش رضایتمندی کاربران و مدیران سازمان

ثبت و بایگانی درخواست ها در سیستم

مدیریت بهتر کارمندان و درخواست‌های ایشان

مدیریت و دسته بندی درخواست‌ها نگاشت درخواست به بخش مربوطه

امکان ثبت درخواست در سیستم توسط کاربر

امکان مدیریت کارشناسان و تعیین سطوح دسترسی

امکان پیگیری وضعیت درخواست توسط کاربر و از طریق سایت

امکان تعریف و مدیریت بخش‌ها و تعیین وظایف هر بخش

امکان ارسال Emailو SMS به صورت خودکار

 عملکرد بهتر

وجود استاندارد معتبر و حرفه‌ای

بهره‌وری کلی و افزایش رضایت کاربران از خدمات IT

مدیریت خدمات IT مدیریت

تشخیص مشکلات IT، تنظیم طرح مدیریتی و ارائه خدمات مناسب برای دستیابی به اهداف شرکت

ارتباط و انتقال اطلاعات سریع

کاهش هزینه

کاهش ریسک

سرعت بالا در رسیدگی به درخواست‌های مشتریان

دریافت کاتالوگ
درخواست دمو
inbox
مدیریت هوشمند خدمات فناوری اطلاعات

مشاهده اطلاعات بیشتر