مدیریت امور حقوقی و مالی قراردادها

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

مدیریت امور حقوقی و مالی قراردادها با يك سیستم طراحي شده مبتني بر شيرپوينت امكان پذير مي باشد تا بر روی پول ، اعتبارات ، دارایی ها ، بدهی ها ، طلبکاری ها ، سرمایه گذاری های شما در ابتدا نظارت کند ، آنها را ایجاد و در موردشان مطالعه و تحقیق کند و امور مربوط به بانکداری را نیز انجام بدهد. سیستم مدیریت قراردادها و امور مالی پروژه­ های پیفاپکو مبتني بر شيرپوينت به منظور ثبت و ذخیره اطلاعات انواع قراردادهای پروژه، بازیابی آنها در مواقع مورد نیاز، ذخیره اطلاعات مربوط به ضمانتنامه­ های قراردادها، ارائه گزارش‌های خلاصه و تفصیلی از وضعیت قراردادها، تهیه صورت وضعیت‌ها، پیگیری مطالبات مربوط به قراردادهای پروژه، ثبت پرداخت‌ها و دریافت­های انجام شده، قراردادهای تأخیردار و سایر موارد با اهیمت در قالب چک لیست و آلارم استفاده می‌شود.

 اگر بخواهیم تعریفی علمی و آکادمیک از مدیریت مالی بیان نماییم، می‌توان گفت: مدیریت مالی به معنای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و کنترل فعالیت‌های مالی، مانند تأمین بودجه و استفاده از وجوه شرکت است.

 

محاسبه کسورات اختصاص یافته به قرارداد

امکان درج فایل‌های مختلف در رابطه با قرارداد، توسط پیمانکار و مسئولین کنترل پروژه

امکان ثبت و اعمال الحاقیه در قرارداد

امکان محاسبه پیشرفت فیزیکی قراردادهای پروژه به صورت خودکار (با توجه به سیستم EPM)

طبقه بندی قراردادها با توجه به اطلاعات آنها اعم از اطلاعات مربوط به طرفین قرارداد، تاریخ شروع و پایان، شماره قرارداد و …

ارتباط با سایر زیرسیستم‌های موجود

امکان مدیریت درخواست ها

امکان درخواست استعلام

امکان برگزاری مناقصه و مزایده

امکان تنظیم و عقد قراردادها

کنترل و نظارت بر امورحقوقی قراردادها و صدور صورت جلسه

امکان تمدید، الحاقیه، صورت جلسه

امکان حل و فصل دعاوی

امکان مشاهده تاریخچه قراردادها

ثبت تمامی اطلاعات مربوط به قرارداد ها و پیمانکاران

طبقه بندی تمامی قراردادها با توجه به پارامتر های کاربردی(مانند:موضوع، ناریخ شروع، پیمانکار، وضعیت و …)

ثبت تمامی اطلاعات مربوط به تمدید و الحاقیه ها

ثبت صورت وضعیت تمامی قراردادها

امکان ردیابی، شناسایی و پیگیری آخرین وضعیت قراردادها

امکان محاسبه پیشرفت فیزیکی قراردادهای پروژه به صورت خودکار (بر اساس سیستم EPM)

امکان انجام پیوست و آرشیو اسناد مرتبط با قراداد ها در هر مرحله

امکان ثبت اطلاعات مربوط به فاز خاتمه قرارداد

دریافت کاتالوگ
درخواست دمو
پورتال سازمانی با شیرپوینت
مدیریت امور حقوقی و مالی قراردادها

مشاهده اطلاعات بیشتر