مدیریت الکترونیکی مستندات مهندسی

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

سیستم مدیریت الکترونیکی مستندات مهندسی در بستر نرم­ افزار شیرپوینت فارسی پیفاپکو طراحی شده و به سازمان هایی با دپارتمان مهندسی فعال کمک می‎نماید تا کلیه مدارک مهندسی را در سازمان بصورت استاندارد مدیریت نمایند. نرم افزار مدیریت و گردش اسناد مهندسی EDMS بر پایه نیاز سازمان­های پروژه محور با قراردادهای EPC ، GC و MC طراحی و پیاده­ سازی شده و قابلیت هرگونه سفارشی­ سازی بر اساس نیازهای خاص سازمان­ ها را دارا می­ باشد.

 

معمولاً با توجه به تعداد زیاد مدارک پروژه ها و تعدد فعالیتهایی که روی هر مدرک تا تولید نهایی آن صورت می گیرد مدیریت بر نحوه تولید این مدارک از اهمیت خاصی برخوردار بوده و پروژه ها مجبور هستند حتماً سیستمی را به جهت مدیریت و کنترل این مدارک برپا نمایند. از جمله خصوصیات این سیستم تعدد مخاطبان این مدارک می باشند که در طول پروژه معمولا مورد نیاز برای واحدهای مهندسی ، بازرگانی، مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و … می‌باشند و این مسئله که کلیه مخاطبان بتوانند به آخرین مدارک و اطلاعات وابسته به آن دسترسی داشته باشند از دیگر خصوصیات چنین سیستمی است.

مستندسازی مدارک پروژه

مدیریت امنیت مدارک پروژه

مدیریت مدارک پروژه

مدیریت سطوح دسترسی به مدارک پروژه

مدیریت یکپارچگی مدارک پروژه

مدیریت انتقال مدارک پروژه

مدیریت استانداردسازی در طراحی مدارک پروژه

مدیریت ارتباطات مدارک پروژه

مدیریت تغییرات مدارک پروژه

مدیریت دانش مدارک پروژه

مدیریت جریان کار مدارک پروژه

مدیریت کارتابل مدیران و کارشناسان و به طور کلی ذینفعان

قابلیت یکپارچه سازی با کارتابل پویا و سایر سیستم های سازمانی گروه

قابلیت تعریف و طراحی انواع گزارشات 

کاهش ذخیره سازی

بازیابی قابل انعطاف اطلاعات

نمایه سازی قابل انعطاف

جستجوی سریع تر و قابل انعطاف تر

کنترل و بهبود دسترسی اسناد

بهبود امنیت

مراقبت از حوادث

بایگانی دیجیتالی

بهبود پیروی از مقررات

بهبود جریان نقدینگی

 
دریافت کاتالوگ
درخواست دمو
inbox
مدیریت الکترونیکی مستندات مهندسی

مشاهده اطلاعات بیشتر