سیستم مدیریت کیفیت

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.
سیستم مدیریت کیفیت مجموعه ای از اجزای متعامل است برای رسیدن به هدف مدیریت کردن کیفیت انجام کار. در یک سازمان یک سیستم مدیریت کیفیت تمامی فرآیند های سازمان را شناسایی و مدیریت می کند. این سیستم مجموعه  سیستم های مدیریتی فعالیت های مختلف را در یک سازمان تشکیل می دهد مثل سیستم مدیریت خرید، سیستم مدیریت فروش، سیستم مدیریت تولید و ….

نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها

 شناسایی و مستند نمودن روش‌های انجام کار

 ارتقاء خدمات کارفرمایی و بهبود و کیفیت خدمات و طرح‌های در دست اجرا

 ترغیب و تشویق مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد به عنوان زنجیره تأمین و ارزش شرکت در بکارگیری سیستم‌های مدیریتی بین‌المللی و معتبر

 مدیریت فرآیندها و قابلیت اندازه‌گیری عملکرد فرآیندها

 بهبود مستمر فعالیت‌ها و فرآیندها با بکارگیری رویکردهای تعیین شده در استاندارد مذکور

 ایجاد بستر و زیرساخت مناسب جهت انجام سایر فعالیتها و پروژه‌های بهبود در قالبی نظام‌مند و متعالی تحت سیستم مدیریت کیفیت

دریافت کاتالوگ
درخواست دمو
پورتال سازمانی با شیرپوینت
سیستم مدیریت کیفیت

مشاهده اطلاعات بیشتر