سیستم مدیریت پروژه

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.
سیستم نرم افزاری مدیریت پروژه سازمانی EPM بر پایه Microsoft SharePoint 2019 فارسی پیفاپکو وMicrosoft Enterprise Project Management 2016  به عنوان هسته (Core) اصلی و تعریف ساختار ها، رویه ها و برنامه های کاری منظم و مدون طراحی شده که برای هر سازمان متناسب با استراتژی و برنامه‌ریزی‌های کلان آن قابل اختصاصی سازی (Customization) و استقرار می باشد.محوریت اصلی راهکار جامع مدیریت پروژه سازمانی (Enterprise project Management Solution)، بر پایه همسوسازی استراتژیک سازمان قرار دارد و کلیه سیستم های مورد نیاز سازمان حول آن به یکپارچگی می رسند.
افزایش هوش کسب و کار مدیریت اثربخش منابع سازمان مدیریت کامل پروژه‌ها هماهنگی و یکپارچگی فضای کاری پروژه ها کاهش دوره بازگشت سرمایه اندازه گیری و رهگیری عملکرد کلی سازمان یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان ایجاد یک محیط مجازی کار گروهی پورتال تحت وب پشتیبانی از اقلام متنوع اطلاعاتی قابلیت جستجو قابلیت امنیتی مدیریت اسناد

سیستم کدینگ پویا

قابلیت پشتیبانی از انواع فراداده ها و مستندات

قابلیت طبقه بندی و دسته بندی جامع و دقیق

قابلیت جستجوی کامل و پیشرفته

قابلیت پشتیبانی از کار گروهی و نسخه بندی اسناد به صورت کلی و جزيی

قابلیت ایجاد جریان کاری های مختلف روی اسناد

قابلیت ایجاد سیاست های مختلف مدیریت اطلاعات روی هر فضای کاری

قابلیت ردیابی و گزارش گیری های مختلف

قابلیت مدیریت سطوح دسترسی با توجه به درخواست سازمان و مطابق با چارت سازمانی و یا به صورت سفارشی

 قابلیت ایجاد سطوح دسترسی نامحدود

استاندارد سازی و مدیریت فرآیندها تجمیع سرمایه‌های سازمان در یک منبع اطلاعاتی مرکزی تسریع در هماهنگی و همکاری ایجاد بانک اطلاعاتی برای ثبت و نگهداری تمام اطلاعات پروژه مديريت پروژه مدیریت portfolio پروژه مدیریت منابع تحلیل و گزارش‌دهی پیگیری هزینه و بودجه جریان کار، همکاری و ارتباطات
دریافت کاتالوگ
درخواست دمو
inbox
سیستم مدیریت پروژه

مشاهده اطلاعات بیشتر