سیستم مدیریت منابع انسانی

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

سیستم مدیریت منابع انسانی در واقع استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است. مدیریت امور پرسنلی یا منابع انسانی به انگلیسی(Human resources management)، عبارت است از فرایند کار کردن با افراد به‌ طوری‌که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند. حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد. این سیستم شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می‌شود. به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمت‌ رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، به حد اعلا می ساند.  

بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و ارتقاء کیفیت روابط انسانی در سازمان

ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند

تدوین شاخص های عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی

برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد

تفسیر آیین نامه ها و قوانین اداری و ستادی سازمان

مدیریت فرایند استعفا و ترک سازمان

استقرار و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی (برای سازمان‌های متوسط و بزرگ)

کمک به استفاده بهینه و مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی (شامل برنامه ریزی نیروی انسانی، تأمین منابع انسانی، گزینش، استخدام و تثبیت آن‌ها در سازمان)

شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی

همسوسازی کارکنان جدید با سازمان و فرهنگ سازمانی

طراحی شغل و غنی سازی شغلی

تجزیه و تحلیل شغل و طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان

آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقای دانش و مهارت آنان

حفظ  و تقویت انگیزه کارکنان

تعریف شرایط برای دریافت و پرداخت حقوق ماهیانه پرسنل

ارتباط با سیستم صندوق و حسابداری و صدور سند حسابداری و فیش حقوقی

ورود اطلاعات شخصی و گروهی پرسنل

ثبت و صدور مرخصی ها و غیبت ها در سیستم

تخصیص و تعریف وظایف مربوط به هر پست سازمانی

تعیین سطوح دسترسی کاربران به اطلاعات شخصی و عملیاتی پرسنل

استخراج کلیه اطلاعات تعاریف اولیه سیستم

مدیریت پیوسته نیروی انسانی

همکاری پیشرفته

ارزیابی دقیق و قدردانی

سهولت استفاده و کاهش زمان دسترسی به اطلاعات

مدیریت حقوق و دستمزد

پوشش کل فرآیند موجود در مدیریت منابع انسانی براساس نیاز هر سازمان

سهولت استفاده و کاهش زمان دسترسی به اطلاعات

صرفه‌جویی در زمان 

بهبود فرآیندهای جذب، آموزش، توسعه و جبران خدمات

 
دریافت کاتالوگ
درخواست دمو
پورتال سازمانی با شیرپوینت
سیستم مدیریت منابع انسانی

مشاهده اطلاعات بیشتر