راهکارها

سرعت رشد تکنولوژی و نیازهای جدید در صنایع و اصناف و نیز اهداف بلند مدت، شرکت پژواک فناوری پویا را بر آن داشت تا خط مشی خود را بر اساس نیاز روز قرار داده و با هدف‌گذاری بر اساس راهکار‌های مورد نیاز بازار هدف، صنایع و اصناف، در راستای توسعه تیم پیفاپکو، راهکار محور شود.