درباره ما

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

معرفی پیفاپکو

شرکت پژواک فناوری پویا (پیفاپکو) – از سال 1386 در قالب تیم تخصصی مشتمل بر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمراه دانش مهندسی صنایع و مدیریت پروژه درقلب یکی از بزرگترین پروژه های وزارت نیرو متولد شد.

شرکت پیفاپکو با تکیه بر دانش تخصصی در حوزه پلتفرم و زبان توسعه شرکت مایکروسافت از یک سو و همچنین دانش تحلیل سیستم و مهندسی صنایع توانسته سهم بزرگی در جامعه مهندسین مشاور و  تولید کنندگان سیستم های مدیریت اطلاعات در خاورمیانه کسب نماید.

گروه مشاورین پویا با ارائه مشاوره و سرویس های تخصصی مبتنی بر تکنولوژی برتر مایکروسافت شیرپوینت رویای دیجیتال را برای مدیریت اطلاعات سازمان به ارمغان می آورد و با ارائه راهکارها در حوزه های کلیدی و پر ریسک پروژه ها و سازمان ها موجب افزایش چابکی و انعطاف پذیری قابل کنترل مجموعه ها می گردد.

امیدآن است که این گروه بتواند با پوشش اکو سیستم مایکروسافت شیرپوینت در جغرافیای سازمان ها، صنایع،معدن و شرکت ها نقش سازنده و توسعه پایداری را در انقلاب تکنولوژی کشورمان ایفا نماید.

ماموریت گروه پویا

تمام توان و تلاش گروه پویا تحقق رویای دیجیتال برای هر جغرافیای کسب و کار می باشد و براین باور است که هرفرآیندی در هر کسب وکاری می تواند با فناوری لذت بخش گردد

تیم پیفاپکو

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

Kristen Lewis

Founder

Nataliya Stepulev

Receptionist

چشم انداز

مجموعه سیستم های یکپارچه پویا بهترین راهکار جامع برای سازمان های متوسط و بزرگ در دنیا باشد
به حرکتمان سرعت بخشیدیم که به این مهم زیبا دستیابیم .

چشم انداز

مجموعه سیستم های یکپارچه پویا بهترین راهکار جامع برای سازمان های متوسط و بزرگ در دنیا باشد
به حرکتمان سرعت بخشیدیم که به این مهم زیبا دستیابیم .