سامانه مدیریت پروژه چیست ؟

EPM

به منظور مديريت بهتر پروژه‌ها و منابع، نياز به سيستم‌هاي جامع مديريت پروژه به خصوص در سازمان‌هايي با محوريت پروژه‌ها احساس مي‌شود. شركت مايكروسافت راهكاري تحت عنوان راهكار مديريت پروژه سازمانی يا Enterprise Project Management را براي پرداختن به اين مهم ارائه كرده است.

راهكار مديريت پروژه سازمانی بر پايه همسو‌سازي استراتژيك سازمان قرار دارد و كليه سيستم‌هاي مورد نياز سازمان حول آن به يكپارچگي می‌رسند. اين سيستم‌ها مديريت پروژه، ‌مديريت منابع، مديريت مدارك و اسناد پروژه و بستر ارتباطي و همكاري اطلاعاتي سازمان را براي مديران، اعضاي تيم پروژه، مديران ارشد سازماني و ساير افراد مرتبط با پروژه فراهم مي‌کنند.
راهكار مديريت پروژه سازمانی ، شامل مجموعه‌اي از نرم‌افزارهاي مرتبط است كه شركت مايكروسافت جهت كنترل و مديريت پروژه‌ها در سازمان‌ها ارائه كرده است.

نمونه موارد مدیریت پروژه سازمانی EPM :

مشاوره و آموزش تخصصی

استقرار و بروزرسانی

فضاسازی سایت پروژه منطبق PMBOK