مکانیزاسیون فرآیندهای سازمانی مبتنی بر پلتفرم شیرپوینت

MS SharePoint

مکانیزاسیون فرآیندهای سازمانی مبتنی بر پلتفرم شیرپوینت کارایی بالا، ثبات سازمانی، انعظاف پذیری و همکاری را به سازمان ها وعده می دهند اما این ها کافی نیست. پیفاپکو با تمرکز بر “مدیریت هوشمند فرایند های سازمانی” و قابلیت های موجود در پلتفرم شیرپوینت و نینتکس راهکاری مطابق با سلیقه سازمان شما را طراحی کرده است که تمام قدرت BPM را در اختیار قرار می دهد.

ابزاری برای طراحی آسان فرایند ها، ارزش بالای پیاده سازی با کنترل مستمر، تمرکز بر انعطاف پذیرترین متدلوژی سازمانی و کمترین هزینه پیاده سازی هدف شرکت پیفاپکو در این سامانه بوده است. در پلتفرم شیرپوینت مدیریت پردازش های تجاری یا فرآیندهای سازمانی (Business Process) بر پایه فرم و فرآیند استوار می باشد. بدین منظور ما از ابزارهای مختلف جهت طراحی و تولید فرم های پیجیده مانند پاور فرم یا نینتکس فرم استفاده می کنیم. همچنین جهت طراحی و توسعه فرآیندها از ابزار قدرتمند و حرفه ای فرآیندساز نینتک (Nintex Workflow) بهره می گیریم.این رویکرد سبب شده است تا سازمان ها خود به توسعه فرم ها و فرآیندها بپردازند و به راحتی و بدون دانش کد نویسی انواع پردازش های تجاری را توسعه و حتی تغییر دهند و تمام این امور بدون تکیه بر مجری و صرفاً براساس دانش کسب شده صورت می گیرد.

اصلی ترین مکانیزاسیون فرآیندهای سازمانی مبتنی بر پلتفرم شیرپوینت شرکت پژواک فناوری پویا